სამიზნე აუდიტორია

საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ბავშვები 5-იდან 15 წლამდე

პროექტის მიზანი

  • საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია
  • საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა

ქართული ენის დისტანციური სწავლების დეტალები :

  • გაკვეთილებს ატარებენ პროფესიონალი მასწავლებლები
  • სინქრონულად (პირდაპირ რეჟიმში, ჯგუფთან შეთანხმებულ დროს)
  • ბავშვები მშობლის/ტუტორის დახმარებით ერთვებიან ვირტუალურ სასწავლო სივრცეში (საჭიროა, მხოლოდ კომპიუტერი და ინტერნეტთან წვდომა)
  • ვირტუალურ საკლასო ოთახს უზრუნველყოფს კომპანია Microsoft-ი (Skype for Business, Microsoft Classroom)
  • შეთავაზებული ონლაინ გაკვეთილები ეფუძნება სწავლების ინტერაქტიულ მეთოდს
  • პროცესში გამოიყენება თამაშით სწავლების მეთოდი
  • ილუსტრირებული და ვიზუალიზებული სავარჯიშოები

დისტანციური კურსის მონაცემები

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 20-25 წუთი

მოსწავლეთა რაოდენობა ჯგუფში 5-6 მოსწავლე

მოსწავლეთა ასაკი 5-15 წელი

ქართული ენის ფლობის დონე ნულოვანი, მინიმალური, საშუალო

*ჯგუფები კომპლექტდება თანატოლი და თანაბარი ენობრივი კომპეტენციის მქონე მოსწავლეებით.

საპილოტე პროექტი

საპილოტე რეჟიმის ფარგლებში, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს უკვე ჩაუტარდათ 15 გაკვეთილი. გამოითქვა კმაყოფილება დისტანციური სწავლების სინქრონული მეთოდისა და შერჩეული პედაგოგიური მიდგომების, ვირტუალური სასწავლო მასალების მიმართ.

პროექტის გაფართოება

აღნიშნული გამოცდილებიდან და დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადაწყვიტა საპილოტე რეჟიმში გაზარდოს მასშტაბი და პროექტში ჩართული ქვეყნების რაოდენობა.

პროექტში ჩართული მხარეები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

განმახორციელებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

ტექნიკური მხარდამჭერი: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

პროექტის ტექნიკური მხარდამჭერი: Microsoft საქართველო

პროექტი ხორციელდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით

გსურთ შემოგვიერთდეთ?

 
დარეგისტრირდი